(opcional) (Mostra exemples)
voaasparaules que es poden formar amb les lletres V, O, dues A i S.
vos**paraules que es poden formar amb les lletres V, O, S i dos comodins.
L'ordre de les lletres no importa.
Aquests exemples són vàlids si el segon camp està buit. Si s'omplen els dos camps els resultats els compliran tots dos.
Pots utilitzar fins a 3 asteriscs (*) com a comodins.
(opcional) (Mostra exemples)
Paraules que...
zu-...comencen en ZU.
-faç...acaben en -FAÇ.
......tenen tres lletres.
-z-z-...contenen la lletra Z dues vegades.
..la...comencen amb dues lletres, acaben en -LA i tenen 4 lletres en total.
ho-a...comencen en HO, acaben en A i tenen lletres entremig.
h.l-...comencen en H, després una lletra qualsevol, després una L i seguidament poden continuar.
-mi.nt...acaben en MI, qualsevol lletra, i NT.
-z-ment...acaben en -MENT i contenen una Z.
Aquests exemples són vàlids si el camp superior està buit. Si s'omplen els dos camps els resultats els compliran tots dos.
Un punt (.) substitueix una sola lletra (qualsevol).
Un guió (-) indica un nombre variable de lletres (de 0 a infinit).
Problemes amb la L·L? Per evitar incongruències, ara s'escriu amb punt volat.
Diccionari:
DISC    DANOSC
  Utilitza QU com dues fitxes independents (Aparaulats).   Utilitza QU com una sola fitxa (Scrabble).

Paraules que acaben en NY

Aquest cercador ha estat dissenyat i programat per per a i en aquest idioma utilitza el diccionari DISC de Joan Montané i Camacho. Política de cookies.